Lixiana 60mg Filmomh Tabl 98 X 60mg

Lixiana 60mg Filmomh Tabl 98 X 60mg
€ 251,57
CNK: 3365418
In voorraad
Actieve bestanddelen edoxaban tosilaat
Toepassing
 • Preventie van beroerte en systemische embolie
  • bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en,
  • met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd > of = 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA).
 • Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van herhaalde DVT en PE bij volwassenen.
Gebruik

Preventie van beroerte en systemische embolie

  Behandeling en preventie recidief DVT en PE (VTE)

 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.
 • Na aanvankelijk gebruik van parenteraal antistollingsmiddel gedurende ten minste 5 dagen.
 • Edoxaban en initiële parenterale anticoagulantia mogen niet gelijktijdig worden toegediend.
 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.

Overschakelen van de behandeling

 • Voortzetting van de antistollingstherapie is belangrijk.
 • Voor het overschakelen van en naar edoxaban: zie tabellen bijsluiter.

Dosisaanpassingen

NIERINSUFFICIËNTIE

 • Matig ernstige tot ernstige nierfunctiestoornis (Creatinineklaring 15 - 50 ml/min): 30 mg, 1x /dag.

Dosisaanpassingen zijn eveneens aangewezen bij patiënten met een lichaamsgewicht < of = 60 kg en patiënten die de volgende inhibitoren van P-glycoproteïne gelijktijdig nemen: ciclosporine, dronedaron, erythromycine of ketoconazol.

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel in te nemen.
Op voorschrift Ja

Onze reële stock is niet gekoppeld aan de website! Indien u twijfelt over de beschikbaarheid van een product kan u best eerst contact opnemen met ons.

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

OPGELET! Wij verzenden enkel in België.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.